برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ٢٢٣: تا محرم طبيعت بلبل نميشوى

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش نهم

افزودن به مورد علاقه ها
تا محرم طبيعت بلبل نميشوى
رنگ آشناى خاصيت گل نميشوى
تا نيست وقف هر سر مويت محرفى
جوهرشناس تيغ تغافل نميشوى
پست است نردبان عروج تعينت
تا سرنگون فهم تنزل نميشوى
زين کشمکش که خاصيت فهم نارساست
آسوده جز بکسب تجاهل نميشوى
هر غنچه تاملى اى دود پرفشان
آخر درين چمن رگ سنبل نمى شوى
دوش حباب و بار نفس يکنفس بس است
زين بيشتر حريف تحمل نميشوى
تا از کفت عنان نبرد ترک اختيار
موصول بارگاه توکل نميشوى
بر طاق نه تردد ميناى قسمتت
صد بار اگر گداز خورى مل نميشوى
تا نيستى بصيقل اجزا نمى رسد
آينه دار انجمن کل نمى شوى
از سجده فناست بقاى حقيقتت
زين وضع گر چراغ شوى گل نميشوى
با پيکر خميده مخواه امتداد عمر
کم نيست گر بگردن خود غل نميشوى
آخر ازين محيط خيالت گذشتن است
(بيدل) چرا چو موج گهر پل نميشوى

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.