برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ٢٠٥: پوچست قماش تو باظهار تلافى

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش نهم

افزودن به مورد علاقه ها
پوچست قماش تو باظهار تلافى
اى کسوت موهوم فنا رنگ نبافى
نشگافت کس از نظم جهان معنى تحقيق
از بسکه بهم تنگ نشته است قوافى
در فکر خودم معنى او جهره گشا شد
خورشيد برون ريختم از ذره شگافى
آينه دلان جوهر شمشير ندارند
اجزاى مد رائى مانيست مصافى
زندانى حرمانکده داغ وفائيم
بر ما نتوان بست خطاهاى معافى
خون ناشده ره در دل ظالم نتوان برد
جز آب که ديده است زشمشير غلافى

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.