برای دریافت روزانه فال حافظ در کانال تلگرام غزلستان عضو شوید

شماره ٨٠: هر چند نيست بى سبب از غم گريستن

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش نهم

افزودن به مورد علاقه ها
هر چند نيست بى سبب از غم گريستن
بايد زشرم ديده بى نم گريستن
تا کى برنگ طفل مزاجان روزگار
بر بيش شاد بودن و بر کم گريستن
عيش و غم تو تابع رسمست ورنه چيست
در عيد خنده و بمحرم گريستن
آنجا که صبح گريه شاديست شبنمش
آموخته است خنده ما هم گريستن
سامان گريه هم بکف گريه دادن است
يعنى بچشم اشک چو شبنم گريستن
در عرصه وفا عرق شرم همتست
از زخم تازه در پى مرهم گريستن
زيندشت اگر خيال نگاهت گذر کند
در ديده غزال شو درم گريستن
شايد گلى زعالم ديدار بشگفد
تا چشم دارم آينه خواهم گريستن
يکذره زين بساط ندارد سراغ امن
بايد چوا بربر همه عالم گريستن
(بيدل) اگر چه نيست جهان جاى خنده ليک
نتوان به پيش مردم بيغم گريستن

مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.